ΤΟΜΕΙΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ (Ν. 3869/2010)

Διαμεσολάβηση και διαπραγμάτευση με τις πιστώτριες τράπεζες, ώστε να επιτευχθεί εξωδικαστικός συμβιβασμός προς το συμφέρον των εντολέων μας.

Σύνταξη και κατάθεση αίτησης προς το αρμόδιο δικαστήριο για τη ρύθμιση των οφειλών και απαλλαγή από το υπόλοιπο αυτών (έως και 100%).

Έκδοση προσωρινής διαταγής για την προστασία της κινητής και ακίνητης περιουσίας του οφειλέτη μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης

Έκδοση δικαστικής απόφασης για τη ρύθμιση των οφειλών και απαλλαγή από το υπόλοιπο αυτών (έως και 100%), καθώς και εξαίρεση και διάσωση της κύριας κατοικίας από τη ρευστοποίηση της περιουσίας.

Με ενδιαφέρει!