ΤΟΜΕΙΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Επίλυση διαφορών που ανακύπτουν από αστικές συμβάσεις (δωρεά, πώληση, εργολαβία, μεσιτεία, εντολή, δάνειο, χρησιδάνειο, εγγύηση κλπ.).

Υποθέσεις τροχαίων ατυχημάτων και αποζημίωσης από αδικοπραξίες.

Μισθωτικές διαφορές (προστασία οικογενειακής και επαγγελματικής στέγης, αποβολή από μίσθιο και καταβολή καθυστερούμενων μισθωμάτων, αναπροσαρμογή μισθώματος κλπ.).

Προστασία της νομής και της κυριότητας (διεκδικητική αγωγή, χρησικτησία, γειτονικό δίκαιο, διαφορές συνιδιοκτητών, κατάληψη κοινοχρήστων χώρων, σύσταση ενεχύρων και υποθηκών, ασφαλιστικά μέτρα νομής κλπ.).

Υποθέσεις οικογενειακού δικαίου (έκδοση συναινετικού ή κατ’ αντιδικίαν διαζυγίου, επιμέλεια και διατροφή τέκνων, επικοινωνία γονέων με τα τέκνα τους, ενδοοικογενειακή βία, ιατρική υποβοήθηση στην ανθρώπινη αναπαραγωγή, προσβολή και αναγνώριση πατρότητας, ακύρωση γάμου, αξίωση συμμετοχής στα αποκτήματα, υιοθεσία, δικαστική συμπαράσταση κλπ.).

Επίλυση κληρονομικών διαφορών (δημοσίευση ιδιόγραφης διαθήκης, ακύρωση διαθήκης, κληρονομικά δικαιώματα, νόμιμη μοίρα, αποδοχή και αποποίηση κληρονομιάς, κληρονομική αναξιότητα, έκδοση κληρονομητηρίου, δωρεές αιτία θανάτου κλπ.).

Με ενδιαφέρει!