ΤΟΜΕΙΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Υποθέσεις φορολογικού δικαίου (φορολογικοί έλεγχοι, εικονικά ή πλαστά τιμολόγια, μη απόδοση ΦΠΑ, καταλογιστικές πράξεις, διοικητικές κυρώσεις, προσφυγές κατά πράξεων επιβολής προστίμων κλπ.).

Άμυνα οφειλέτη – φορολογούμενου έναντι αναγκαστικής εκτέλεσης του Δημοσίου κατά τον ΚΕΔΕ (ένδικα μέσα κατά κατασχέσεων κινητής και ακίνητης περιουσίας, κατασχέσεων στα χέρια τρίτου, τραπεζικών λογαριασμών, μισθών και συντάξεων και προστασία από πλειστηριασμούς κινητής – ακίνητης περιουσίας και πρώτης κατοικίας).

Πειθαρχικό δίκαιο δημοσίων υπαλλήλων, αστυνομικών, στρατιωτικών και λοιπών σωμάτων ασφαλείας, ιατρών, δημοσιογράφων, εκπαιδευτικών, υποθέσεις προαγωγών, μεταθέσεων κλπ.

Υποθέσεις λαθρεμπορίας, προσφυγές κατά τελωνειακών παραβάσεων, υπαλληλικές προσφυγές, αιτήσεις ακυρώσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Με ενδιαφέρει!