ΤΟΜΕΙΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ

Είσπραξη επισφαλών απαιτήσεων (διαταγές πληρωμής, αγωγές εμπράγματου και ενοχικού δικαίου, εγγραφή βαρών σε υποθηκοφυλακείο και κτηματολόγιο), έλεγχος τίτλων σε υποθηκοφυλακεία και κτηματολόγια όλης της χώρας, γνωμάτευση για αγοραπωλησίες ακινήτων, εγγραφή συναινετικών προσημειώσεων.

Άμυνα οφειλετών – δανειοληπτών έναντι κατασχέσεων (κινητής και ακίνητης περιουσίας, στα χέρια τρίτου, ειδικών περιουσιακών στοιχείων, συντηρητικής κατάσχεσης) και πλειστηριασμών (κινητής και ακίνητης περιουσίας, πρώτης κατοικίας).

Τραπεζικές συμβάσεις, προστασία καταναλωτή, έλεγχος καταχρηστικότητας γενικών όρων συναλλαγών (ΓΟΣ), ελευθέρωση εγγυητών.

Με ενδιαφέρει!