ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Το Δικηγορικό Γραφείο του Ιωάννη Μπαρουξή και Συνεργατών ιδρύθηκε το 2006 και έχει την έδρα του στο κέντρο της Αθήνας επί της οδού Ιπποκράτους 91.

Βασική μας διαχρονική επιδίωξη και στόχευση είναι η έγκαιρη και επιτυχής εκπροσώπηση των εντολέων μας, καθώς και η απόλυτη διασφάλιση και ικανοποίηση των συμφερόντων τους.

Προς το σκοπό αυτό, χαράσσουμε τη στρατηγική που θα ακολουθήσουμε εξατομικευμένα, ανάλογα με τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες της κάθε υποθέσεως, έχοντας πάντοτε ως γνώμονα την επιτυχή και άμεση διεκπεραίωσή τους.

Αποδίδουμε εξαιρετική σημασία στην άμεση προσωπική επαφή με τον εντολέα και τη σχέση εμπιστοσύνης που αναπτύσσεται, η οποία αποτελεί σημαντική παράμετρο της αποτελεσματικότητας της συνεργασίας μας.

Η διαρκής συνεργασία και η άμεση επικοινωνία με τους Δικηγόρους του Γραφείου μας εγγυώνται την μέγιστη δυνατή εξυπηρέτηση των συμφερόντων των εντολέων μας μέσα από μια ουσιαστική σχέση εμπιστοσύνης.

Έχουμε βαθιά και πολύπλευρη γνώση της νομικής επιστήμης, καθώς και σημαντική δικαστική και εξωδικαστική εμπειρία, ικανότητες που σε συνδυασμό με την αξιοπιστία μας και τη μεθοδικότητα, με την οποία χειριζόμαστε όλες τις υποθέσεις που αναλαμβάνουμε, μας καθιστούν την πλέον ενδεδειγμένη λύση, για όποιο νομικό πρόβλημα ανακύψει.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Το Γραφείο μας παρέχει νομικές υπηρεσίες υψηλού επιστημονικού επιπέδου επί ζητημάτων απτομένων του χώρου του δικαίου, στηριζόμενο τόσο στην γνώση και την εμπειρία των Δικηγόρων μας, όσο και στην απαραίτητη υλικοτεχνική του υποδομή και το δίκτυο συνεργατών που διαθέτει πανελλαδικά (συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών, πολιτικών μηχανικών, φοροτεχνικών και μεσιτών).

Οι εξειδικευμένοι και έμπειροι Δικηγόροι μας αναλαμβάνουν το χειρισμό των πλέον απαιτητικών υποθέσεων, με συνεχή ενημέρωση των εντολέων μας για την πορεία και την εξέλιξή τους, χωρίς μάλιστα κανένα τοπικό περιορισμό, καθώς κάνουμε παραστάσεις ενώπιον όλων των δικαστηρίων της χώρας.

Κατά την πολυετή μας παρουσία στις δικαστικές αίθουσες, έχουμε επιτύχει την έκδοση σημαντικών αποφάσεων, που δικαιώνουν τους εντολείς μας και χαράσσουν νομολογία και νέες κατευθύνσεις στη νομική επιστήμη.

ΤΟΜΕΙΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

Ποινικό Δίκαιο

Αναλαμβάνουμε την υπεράσπιση κατηγορουμένων και την υποστήριξη της πολιτικής αγωγής των μηνυτών, σε όλα τα στάδια της ποινικής διαδικασίας, με δυνατότητα παράστασης ενώπιον  …

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Αστικό Δίκαιο

Επίλυση διαφορών που ανακύπτουν από αστικές συμβάσεις (δωρεά, πώληση, εργολαβία, μεσιτεία, εντολή, δάνειο, χρησιδάνειο, εγγύηση κλπ.). Υποθέσεις τροχαίων ατυχημάτων και αποζημίωσης …

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Τραπεζικό Δίκαιο–Αναγκαστική Εκτέλεση

Είσπραξη επισφαλών απαιτήσεων (διαταγές πληρωμής, αγωγές εμπράγματου και ενοχικού δικαίου, εγγραφή βαρών σε υποθηκοφυλακείο και κτηματολόγιο  …

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Διοικητικό Δίκαιο

Υποθέσεις φορολογικού δικαίου (φορολογικοί έλεγχοι, εικονικά ή πλαστά τιμολόγια, μη απόδοση ΦΠΑ, καταλογιστικές πράξεις, διοικητικές κυρώσεις, προσφυγές κατά πράξεων επιβολής προστίμων …

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Δίκαιο Επιχειρήσεων

Σύσταση εταιρειών (Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε., Προσωπικών Εταιρειών, Offshore), σύνταξη καταστατικών, πρακτικών διοικητικών συμβουλίων, γενικών συνελεύσεων, δημοσιεύσεις…

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά (Ν. 3869/2010)

Διαμεσολάβηση και διαπραγμάτευση με τις πιστώτριες τράπεζες, ώστε να επιτευχθεί εξωδικαστικός συμβιβασμός προς το συμφέρον των εντολέων μας. Σύνταξη και κατάθεση αίτησης προς το  …

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ